جستجو
گروه محصولات
  Menu Close

  والپست منقطع گالوانیزه

  در این صفحه از وریا سیتی مجموعه ای از بهترین محصولات وال‌ پست منقطع گالوانیزه که برای مقاوم سازی دیوار ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند، عرضه می شود. شما می توانید با قیمت مناسب و کیفیت عالی این محصولات وال پست منقطع گالوانیزه را از این صفحه مشاهده و تهیه نمایید.

  مشاهده به عنوانن جدول فهرست
  مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 100 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 10 سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 100 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 10 سانت)

  وال‌پست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این وال‌پست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، وال‌پست نگه‌دارنده دیوار است. این المان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 100 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 15 سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 100 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 15 سانت)

  وال‌پست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این وال‌پست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، وال‌پست نگه‌دارنده دیوار است. این المان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 30 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 15 سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 30 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 15 سانت)

  وال‌پست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این وال‌پست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، وال‌پست نگه‌دارنده دیوار است. این اِلِمان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 30 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 20 سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 30 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 20 سانت)

  وال‌پست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این وال‌پست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، وال‌پست نگه‌دارنده دیوار است. این اِلِمان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 40 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 10 سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 40 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 10 سانت)

  وال‌پست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این وال‌پست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، وال‌پست نگه‌دارنده دیوار است. این اِلِمان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 40 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 15 سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 40 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 15 سانت)

  وال‌پست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این وال‌پست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، وال‌پست نگه‌دارنده دیوار است. این اِلِمان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 40 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 20 سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 40 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 20 سانت)

  وال‌پست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این وال‌پست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، وال‌پست نگه‌دارنده دیوار است. این اِلِمان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 50 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 10 سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 50 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 10 سانت)

  وال‌پست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این وال‌پست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، وال‌پست نگه‌دارنده دیوار است. این اِلِمان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 50 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 15سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 50 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 15سانت)

  وال‌پست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این وال‌پست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، وال‌پست نگه‌دارنده دیوار است. این اِلِمان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 50 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 20 سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 50 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 20 سانت)

  وال‌پست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این وال‌پست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، وال‌پست نگه‌دارنده دیوار است. این المان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 10 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 10 سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 10 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 10 سانت)

  والپست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این والپست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، والپست نگه‌دارنده دیوار است. این اِلِمان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 10 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 15 سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 10 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 15 سانت)

  والپست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این والپست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، والپست نگه‌دارنده دیوار است. این اِلِمان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 10 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 20 سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 10 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 20 سانت)

  والپست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این والپست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، والپست نگه‌دارنده دیوار است. این اِلِمان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 15 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 10 سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 15 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 10 سانت)

  والپست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این والپست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، والپست نگه‌دارنده دیوار است. این اِلِمان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 15 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 15 سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 15 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 15 سانت)

  والپست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این والپست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، والپست نگه‌دارنده دیوار است. این اِلِمان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 15 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 20 سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 15 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 20 سانت)

  والپست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این والپست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، والپست نگه‌دارنده دیوار است. این اِلِمان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 20 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 10 سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 20 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 10 سانت)

  والپست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این والپست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، والپست نگه‌دارنده دیوار است. این اِلِمان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 20 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 15 سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 20 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 15 سانت)

  والپست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این والپست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، والپست نگه‌دارنده دیوار است. این اِلِمان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 20 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 20 سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 20 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 20 سانت)

  والپست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این والپست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، والپست نگه‌دارنده دیوار است. این اِلِمان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت
  تصویر  والپست گالوانیزه، طول 30 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 10 سانت)

  والپست گالوانیزه، طول 30 سانت 2 میل، بال 7 (دیوار 10 سانت)

  والپست کلافی است که در طول‌های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می‌رود. این والپست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست، والپست نگه‌دارنده دیوار است. این اِلِمان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می‌گردد، در انتهای دیوار و به طور کل فریم‌های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می‌گردد، قرار می‌گیرد.
  تماس برای قیمت